Přihlášení do ankety Kemp roku 2020

Po zkušenostech z loňských ročníků a také po konzultaci s mnoha provozovateli kempů jsme letos přistoupili k několika změnám, jejichž cílem je především zviditelnit ještě více kvalitních rekreačních areálů a zohlednit logické rozdíly dle velikosti, lokality působení nebo zaměření.

Anketa Kemp roku 2020 bude rozdělena do několika podkategorií dle velikosti a zaměření kempu. Vyplňte prosím níže uvedený formulář, dle kterého budete zařazeni do katetegorií ankety.

Název zařízení:  
Email:  
Telefon:  
Velikost kempu: 
Zaměření (vyberte maximálně 4 kategorie):